NOPPARATSIN Co.,Ltd.

บริษัท นพรัตน์สิน จำกัด

ข่าวสาร

โครงการ Swim Clinic By Vicha Ratanachote

นาย วิชา รัตนโชติ ประธานบริษัท นพรัตน์สิน จำกัด เจ้าของโครงการ Swim Clinic By Vicha Ratanachote ร่วมกับผลิตภัณฑ์ครีมกันแดด Minus Sunเปิดเผยว่าได้เปิดโครงการสอนว่ายน้ำครั้งนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาและยกระดับวงการว่ายน้ำของไทยรวมถึงเปิดกว้างสำหรับนักไตรกีฬา โดยมีคุณวิชา รัตนโชติ เป็นผู้ฝึกสอนด้วยตนเอง


สำหรับกิจกรรมนี้ทางบริษัทได้คิดค้นวิธีการสอนขึ้นมาใหม่โดยใช้หลักสูตรอ้างอิงกับของทีมชาติสหรัฐอเมริกาและเป็นครั้งแรกของวงการว่ายน้ำที่มีการวิเคราะห์ภาพวีดีโอใต้น้ำด้วย จึงถือว่าเป็น Swim Clinic ที่ดีที่สุดของไทย สิ่งที่อบรมสำหรับนักกีฬาระดับสูง ที่ต่างจากโครงการอื่นๆคือเป็นการให้โอกาสกับเยาวชนทุกคนก็สามารถมาอบรมได้ ซึ่งได้รับผลตอบรับจากประชาชนที่สนใจเป็นอย่างมาก 
ทางบริษัทต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ที่ตอบรับเป็นอย่างดี จึงต้องจัด Swim Clinic ครั้งที่ 2 ในระยะเวลาต่อมาอย่างรวดเร็ว


เนื่องจากกิจกรรมที่บริษัทนพรัตน์สินทำขึ้นเพื่อสนับสนุนวงการกีฬาของประเทศไทยอย่างแท้จริง เพราะรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด มอบให้เพื่อเด็กที่ด้อยโอกาสทางสังคม
ในกรุงเทพมหานคร ทางบริษัทมีโครงการที่จะทำ road show ซึ่งอาจเป็นจังหวัดใหญ่ๆทางภาคเหนือและภาคใต้ในโอกาสต่อไป


ทั้งนี้สามารถติดตามกิจกรรมของ Swim Clinic ได้ที่ www.facebook.com/swimclinicbyvicha